VezysNeSloga.lt naudojimosi taisyklės

VezysNeSloga.lt svetainės naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

  1. Sąvokos

1.1 Platforma – tai internetinė svetainė, pasiekiama internetiniu adresu www.vezysnesloga.lt. Tai  specializuota internetinė platforma, kurioje asmenys gali susirasti būtiniausių maisto papildų, vitaminų, sveikesnių maisto bei gėrimų produktų pardavimo vietas ar sužinoti apie sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo rengiamus mokymus, seminarus onkologiniams ligoniams bei jų artimiesiems.

1.2 Tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių siūlo kitiems asmenims  tam tikrus produktas ar paslaugas (dėdamas prekių ar paslaugų aprašymus) bei nukreipia lankytojus į savo paslaugų ar prekių puslapį. 

1.3 Lankytojas – asmuo, kuris laikydamasis Platformos taisyklių lankosi vezysnesloga.lt svetainėje.

1.4 Taisyklės – tai šios Platformos taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Lankytojams (tik tuo atveju, kai sutinkama laikytis Platformos Taisyklių) naudojantis Platforma sužinoti daugiau apie siūlomas prekės ir paslaugas. Taisyklėmis yra reguliuojami santykiai:

1.5 Valdytojas – tai Platformos skiltyje Kontaktai nurodytas fizinis asmuo, administruojantis svetainę.

1.6 Prekės/paslaugos – Tiekėjo siūlomos Platformos Lankytojams prekės/paslaugos nurodytos skelbimuose.

  1. Taisyklių galiojimas, keitimas ir kiti galimi atvejai, susiję su taisyklėmis

2.1 Šios Taisyklės susistemina informaciją, susijusią su veikla Platformoje, pateikiant atitinkamas nuorodas į detalesnės informacijos vietas, t.y. Taisykles sudaro informacija, pateikta šiose taisyklėse, bei informacija, prieinama per aktyvias nuorodas.

2.2 Taisyklių įsigaliojimo momentas: Lankytojo sutikimu ir įsipareigojimu laikytis Taisyklių laikomas momentas, kai Lankytojas pažymi varnele „Aš perskaičiau, sutinku ir įsipareigoju laikytis Taisyklių“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte). Naudojimosi Platforma taisykles galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio.

2.3 Taisyklių galiojimo apimtis: aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Lankytojas sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis. Lankytojui turint pastabų arba norint elgtis kitokiu būdu nei tas, kuris nurodytas Taisyklėse, yra reikalaujama gauti išankstinį Valdytojo rašytinį sutikimą arba sulaukti, kol bus atitinkamai pakeistos Taisyklės.

2.4 Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimai: visi Taisyklių pakeitimai–papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo data. Aiškumo tikslais nurodoma, kad Taisyklių pakeitimų–papildymų įsigaliojimo momentas negali būti siejamas su el. pranešimų apie Taisyklių pakeitimus–papildymus gavimo ar jų perskaitymo momentu.

  1. Duomenų saugumo nuostatai

3.1 Platformos Valdytojas patvirtina, kad Lankytojų pateikti duomenys bus naudojami tik platformoje www.vezysnesloga.lt tikslais.

3.2 Platformos Valdytojas įsipareigoja neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims, Kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Vartotojų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3.3 Siekiant pagerinti lankymąsi interneto svetainėje, www.vezysnesloga.lt  naudojimi slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą www.vezysnesloga.lt svetainėje bei daugiau sužinoti apie www.vezysnesloga.lt svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir  www.vezysnesloga.lt svetainėje pateikiamą informaciją. Www.vezysnesloga.lt  slapukų pagalba tvarko nuasmenintus asmens duomenis.

3.4 Jeigu svetainės Lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau www.vezysnesloga.lt atkreipia dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie www.vezysnesloga.lt  svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu www.AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

  1. Atsakomybė

4.1 Lankytojai yra visiškai atsakingi už pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Lankytojas nepateikia tikslių asmens duomenų, Valdytojas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Lankytojas patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

4.2 Lankytojai yra visiškai atsakingi už pačių pasirinktas prekes ar paslaugas. Valdytojas neatsako už atsiradusius padarinius užsisakant Tiekėjų prekes ar paslaugas ir neturi teisės reikalauti iš Valdytojo dėl tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atlyginimo. Valdytojas atlieka tik tarpininko vaidmenį ir padeda, bet neįsipareigoja užtikrinti sėkmingą prekių ar paslaugų vykdymą.

4.3 Tiekėjas yra visiškai atsakingas už įdėto skelbimo turinį, nuorodą į savo internetinį puslapį bei prekių ar paslaugų vykdymą. Valdytojas neatsako už atsiradusius padarinius dėl neaktyvaus skelbimo, pasirinktos kainodaros, laikotarpio ir kita. Valdytojas atlieka tik tarpininko vaidmenį ir padeda, bet neįsipareigoja užtikrinti sėkmingą prekių ar paslaugų vykdymą.

4.4 Valdytojas neatsako už Lankytojų patirtus nuostolius, jei jie buvo patirti atsižvelgus į Valdytojo siūlymus ir rekomendacijas.

4.5 Valdytojas neatsako už Lankytojų patirtus nuostolius, nesilaikant šių Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Lankytojui buvo suteikta.

4.6 Valdytojas neteikia garantijų, apsaugų, draudimo ar kitokių priemonių. Valdytojas atlieka tik tarpininko vaidmenį ir padeda, bet neįsipareigoja užtikrinti sėkmingą prekių ar paslaugų vykdymą. Valdytojas neįsipareigoja teikti konsultacijų ar kitaip padėti spręsti ginčų kylančių iš Tiekėjo ir Lankytojo dėl prekių ar paslaugų vykdymo.  

  1. Baigiamosios nuostatos

5.1 Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

5.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

5.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.